คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

รำบวงสรวงประเพณีบุญเหล่าหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล

การแข็งขันกีฬากลุ่มพระยืน

นายภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.พินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

เปิดจองเสื้อที่ระลึกในโอกาส "ครบรอบ 40 ปี" โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร *ล็อตแรก ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 ได้ที่ www.shorturl.at/vxDRX

 

 

ตราสัญลักษณ์(LOGO) "ครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร"
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
   

แต่งกายงาม ไหว้สวย รวยยิ้ม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


 

ผลงานทางวิชาการ

รอบรั้วขาวแดง