คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

รำบวงสรวงประเพณีบุญเหล่าหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล

การแข็งขันกีฬากลุ่มพระยืน

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ดร.ภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.พินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์(LOGO) "ครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร"
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
   

แต่งกายงาม ไหว้สวย รวยยิ้ม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


 

ผลงานทางวิชาการ

รอบรั้วขาวแดง