คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

รำบวงสรวงประเพณีบุญเหล่าหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล

การแข็งขันกีฬากลุ่มพระยืน

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ดร.ภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.พินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

 

 

เปิดจองเสื้อที่ระลึกในโอกาส "ครบรอบ 40 ปี" โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร *ล็อต 2
ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่ www.shorturl.at/vxDRX

 

 

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนความเป็นเลิศด้านกีฬา ได้ที่ QR-CODE ด้านล่าง

 

 

ตราสัญลักษณ์(LOGO) "ครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร"
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
   

แต่งกายงาม ไหว้สวย รวยยิ้ม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


 

ผลงานทางวิชาการ

รอบรั้วขาวแดง