การแสดงพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

การแสดงพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

สนามฟุตบอลและสนามกรีฑา

วงโยธวาทิตโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

นายภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.พินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563
ด้านฟุตบอล
8 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 8.00-9.30 น.รับสมัคร ณ สถานที่คัดตัว// เวลา 10.00 น. เริ่มคัดตัวภาคปฏิบัติ
14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (pywk.ac.th)รายงานตัว 7 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นตันไป
ด้านวอลเล่ย์บอล
28 กุมภาพันธ์ 2563
ปิดระบบรับสมัครออนไลน์
29 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 8.00-9.30 น.รับสมัคร ณ สถานที่คัดตัว //เวลา 10.00 น. เริ่มคัดตัวภาคปฏิบัติ
4 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (pywk.ac.th)รายงานตัว 7 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นตันไป
ด้านกรีฑา
29 กุมภาพันธ์ 2563
ปิดระบบรับสมัครออนไลน์
1 มีนาคม 2563
เวลา 8.00-9.30 น.รับสมัคร ณ สถานที่คัดตัว //เวลา 10.00 น. เริ่มคัดตัวภาคปฏิบัติ
4 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (pywk.ac.th)/รายงานตัว 7 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นตันไป
ด้านเตรียนความพร้อมสู่ 4 เหล่าทัพ (Pre Cadet)
3 เมษายน 2563
เวลา 8.00-9.00 น.รับสมัคร ณ สถานที่คัดตัว /รายงานตัว//เวลา 9.00-9.30 น.สอบข้อเขียน
3 เมษายน 2563
เวลา 10.30 น.เริ่มสอบสมรรถภาพ ร่างกาย

แต่งกายงาม ไหว้สวย รวยยิ้ม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


 

ผลงานทางวิชาการ

รอบรั้วขาวแดง