ลำดับ
เรื่อง
 1
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วันที่ 27/02/2024 ..อ่านต่อ..
 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)วันที่ 19/02/2024 ..อ่านต่อ..
 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานวันที่ 19/02/2024 ..อ่านต่อ..
 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนวันที่ 19/02/2024 ..อ่านต่อ..
 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวันที่ 13/02/2024 ..อ่านต่อ..
 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวิทยากรฟุตบอลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวันที่ 02/02/2024 ..อ่านต่อ..
 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารนักกีฬาฟุตบอลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวันที่ 02/02/2024 ..อ่านต่อ..
 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (วัสดุงานสวน)วันที่ 31/01/2024 ..อ่านต่อ..
 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (วัสดุงานช่าง)วันที่ 31/01/2024 ..อ่านต่อ..
 10
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้เชื่อม)วันที่ 31/01/2024 ..อ่านต่อ..
 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เลื่อยโซ่ยนต์)วันที่ 31/01/2024 ..อ่านต่อ..
 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์(เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย)วันที่ 31/01/2024 ..อ่านต่อ..
 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พัดลมอุตสาหกรรม)วันที่ 08/01/2024 ..อ่านต่อ..
 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้านวันที่ 28/12/2023 ..อ่านต่อ..
 15
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการวันที่ 28/12/2023 ..อ่านต่อ..
 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาเอกดนตรีวันที่ 28/12/2023 ..อ่านต่อ..
 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษวันที่ 28/12/2023 ..อ่านต่อ..
 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาเอกพลศึกษา(กรีฑา)วันที่ 28/12/2023 ..อ่านต่อ..
 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาเอกพลศึกษาวันที่ 28/12/2023 ..อ่านต่อ..
 20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาเอกนาฏศิลป์วันที่ 28/12/2023 ..อ่านต่อ..
ไฟล์ทั้งหมด : 363 จำนวนหน้า : 19 หน้าที่ : [ 1 ]