ลำดับ
เรื่อง
 1
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วันที่ 27/02/2023 ..อ่านต่อ..
 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนวันที่ 03/03/2023 ..อ่านต่อ..
 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศวันที่ 20/02/2023 ..อ่านต่อ..
 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแนะแนวการศึกษาวันที่ 22/02/2023 ..อ่านต่อ..
 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการครูช่วยสอน วิชาเอกดนตรีวันที่ 01/02/2023 ..อ่านต่อ..
 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ)วันที่ 15/02/2023 ..อ่านต่อ..
 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ครูช่วยสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์วันที่ 03/01/2023 ..อ่านต่อ..
 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนวันที่ 13/12/2565 ..อ่านต่อ..
 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมโรงเรียนวันที่ 03/01/2023 ..อ่านต่อ..
 10
 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์วันที่ 10/01/2023 ..อ่านต่อ..
 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุวันที่ 03/01/2023 ..อ่านต่อ..
 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาเอกพลศึกษาวันที่ 03/01/2023 ..อ่านต่อ..
 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาเอกพลศึกษาวันที่ 03/01/2023 ..อ่านต่อ..
 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษวันที่ 03/01/2023 ..อ่านต่อ..
 15
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษวันที่ 03/01/2023 ..อ่านต่อ..
 16
 ซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษในวันคริสต์มาสวันที่ 14/12/2565 ..อ่านต่อ..
 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ม้าหินอ่อน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร วันที่ 14/11/2565 ..อ่านต่อ..
 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร วันที่ 24/11/2565 ..อ่านต่อ..
 19
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุวันที่ 14/12/2022 ..อ่านต่อ..
 20
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ วันที่ 13/12/2022 ..อ่านต่อ..
ไฟล์ทั้งหมด : 273 จำนวนหน้า : 14 หน้าที่ : [ 1 ]