ลำดับ
เรื่อง
 1
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าชุดแต่งหน้าพร้อมทำผม โครงการส่งเสริมความเป้นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกสถานศึกษา)วันที่ 15/09/2023 ..อ่านต่อ..
 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทำผม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ)วันที่ 06/09/2023 ..อ่านต่อ..
 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารนักเรียนโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียนความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลวันที่ 11/08/2023 ..อ่านต่อ..
 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ซ่อมแซมห้องน้ำและประตูหน้าต่างอาคารเรียน)วันที่ 28/08/2023 ..อ่านต่อ..
 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาวันที่ 28/08/2023 ..อ่านต่อ..
 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์วันที่ 23/08/2023 ..อ่านต่อ..
 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนพระยืนวิทยาคารวันที่ 16/08/2023 ..อ่านต่อ..
 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารนักเรียนโครงการค่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนวันที่ 08/08/2023 ..อ่านต่อ..
 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ)วันที่ 07/08/2023 ..อ่านต่อ..
 10
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กวันที่ 04/08/2023 ..อ่านต่อ..
 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์)วันที่ 04/08/2023 ..อ่านต่อ..
 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์)วันที่ 04/08/2023 ..อ่านต่อ..
 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมโรงเรียนพระยืนวิทยาคารวันที่ 26/07/2023 ..อ่านต่อ..
 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น)วันที่ 03/08/2023 ..อ่านต่อ..
 15
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน (กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา)วันที่ 21/07/2023 ..อ่านต่อ..
 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ)วันที่ 13/07/2023 ..อ่านต่อ..
 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนพระยืนวิทยาคารวันที่ 10/07/2023 ..อ่านต่อ..
 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โรงเรียนพระยืนวิทยาคารวันที่ 26/06/2023 ..อ่านต่อ..
 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่าง โครงการพัฒนาครูใหมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเอคทีฟเลนนิ่งโดยใช้ระบบไอซีที (กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้)วันที่ 27/06/2023 ..อ่านต่อ..
 20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนพระยืนวิทยาคารวันที่ 16/06/2023 ..อ่านต่อ..
ไฟล์ทั้งหมด : 319 จำนวนหน้า : 16 หน้าที่ : [ 1 ]