โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

ข้อมูลสมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

#
ชื่อ-สกุล
จากโรงเรียน
ศึกษาต่อระดับ
ความเป็นเลิศด้าน
 
1
 
นางสาวเกศศิริ ศรีษะเกษ
 
 
 
 
2
 
นางสาวชาลิสา อวดผล
 
 
 
 
3
 
เด็กหญิงสมัชญา เหมกุล
 
บ้านโพธิ์ไทร บุรีรัมย์
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
4
 
เด็กหญิงรุ่งนภา ไกรจันทร์
 
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
5
 
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ปาสน
 
โรงเรียนบ้านบ่อแก ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้าน 4 เหล่าทัพ
 
6
 
เด็กหญิงชยานันต์ พลหนุ่ย
 
บ้านป่าส่าน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
7
 
เด็กหญิงพรรวินท์ เเสนสนิท
 
บ้านป่าหม้อหนองคู ขอนเเก่น
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
8
 
เด็กหญิงศุภารัตน์ คุณทะวงษ์
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
9
 
เด็กหญิงทัศนีย์ จงย่อกลาง
 
หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
10
 
เด็กหญิงจุภานัน อินท้าวตัน
 
บ้านแก่นประดู่ ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา และด้าน 4 เหล่าทัพ
 
11
 
เด็กหญิงชยานันต์ พลหนุ่ย
 
บ้านป่าส่าน ขอนเเก่น
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
12
 
นางสาววิภาดา เประกันยา
 
หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
13
 
เด็กหญิงศรสวรรค์ หูตินุ
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
14
 
เด็กหญิงจรรญารักษ์ เชื้อหงษ์
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
15
 
เด็กหญิงเกศรินทร์ สล่าปัน
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
16
 
เด็กหญิงช่อฟ้า เจริญคูณ
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
17
 
เด็กหญิงอริสรา สุริวงษ์
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
18
 
เด็กหญิงอริสา วันเทาแก้ว
 
โรงเรียนบ้านบ่อแก ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
19
 
เด็กหญิงธันยพร บูรพัฒน์
 
บ้านป่าหม้อหนองคู ขอนเเก่น
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
20
 
เด็กชายวุฒิพงษ์ กงซุย
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
ไฟล์ทั้งหมด : 31 จำนวนหน้า : 2 [ 1 ]