ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฐานเสาธง อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมห้องแนะแนว อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกฟิสิกส์) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกพลศึกษา 2) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกพลศึกษา 1) อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน สาขาวิชาพลศึกษา อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน สาขาวิชาวิทยาศตร์ (ฟิสิกส์) อ่านต่อ..
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง (ทะเบียน บธ-6057) อ่านต่อ..
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิทยากรโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ..
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าชุดแต่งหน้าพร้อมทำผม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการ อ่านต่อ..
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ อ่านต่อ..
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อ่านต่อ..
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ่านต่อ..